Dato:          Mandag 05. juni 2023

Møtested:   Landbrukets Hus, Skrubbedalsveien 5, Stoa

Møtetid:     Kl. 19.00

I tillegg til vanlige årsmøte saker så ønsker vi på årsmøte å fortelle litt mer om hvilke erfaringer vi har til nå om bruk av Min side i Duett, og litt tips om praktisk bruk av programmet, og appen til Duett. Som kunde hos oss, kan du få tilgang til Duett MinSide som kan være nyttig i ditt regnskapsarbeid. Duett MinSide forenkler fakturering, timeregistrering, attestasjon og betaling av mottatte fakturaer. Du får grafiske web rapporter, der du enkelt ser bilagene dine, og du får tilgang til Duett appen. I Duett appen som du kan bruke fra telefon eller nettbrett, kan du ta bildet av kontantkvitteringer, og sende ferdig bilagsført til regnskapet i tillegg til andre funksjoner. 

Kombinasjonen av ny skattemelding og nye systemer gjør at vi bruker ekstra lang tid på rapportering av skattemelding i år. Det er spesielt landbrukskunder som har utfordringer. Alle regnskapsførere, revisorer og rådgivere som rapporterer på vegne av andre kan søke om 30 dagers utsettelse for alle sine klienter. Det betyr at det er 30.06.2023 som er siste frist for innlevering av 2022 regnskap for ENK og skattemelding for næringsdrivende.

Hvis du betaler restskatten innen 31. mai slipper du renter på restskatten. Rentene beregnes fra 31. mai i året etter inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter, jf. Skattebetalingsloven, bokstav b. Rentesatsen tilsvarer styringsrenten redusert med 22 %. For 2022 er det 2,15%. Vi kommer ikke til å bli ferdige med alle skattemeldinger til 31.05.23, men vi kan gi en stipulert tilbakemelding om hvordan skatten blir til dere som ønsker å betale inn tilleggsforskudd Skatt, før 31.05.2023.