Vi har gradvis endret hvordan vi har sendt ut fakturaer. Det er mange som har gått over til å bli Min Side bruker i Duett, de får faktura på EHF (elektronisk handelsformat). Dvs den nye standarden for fakturaer som blir sendt direkte inn til regnskapsprogrammet og betalt der.

De som ikke mottar faktura på EHF, vil få den tilsendt på e-post. 

For de som ikke har EHF eller e-post, sendes faktura i posten.