Rutiner for utsendelse av faktura

Vi har gradvis endret hvordan vi har sendt ut fakturaer. Det er mange som har gått over til å bli Min Side bruker i Duett, de får faktura på EHF (elektronisk handelsformat). Dvs den nye standarden for fakturaer som blir sendt direkte inn til regnskapsprogrammet og...